pH nước chiết

Tiếng Anh: pH of aqueous extracts pH nước chiết xác định giá trị pH của các chất điện ly được chiết bằng nước lạnh từ mẫu giấy, carton hoặc bột giấy TCVN 7066-1:2008, tương ứng với ISO 6588–1:2005, Phần 1: Phương pháp chiết lạnh. TCVN 7066 -2:2008, tương ứng với ISO 6588–2:2005, Phần 2: Phương … Đọc tiếp

Hồi màu

Tiếng Anh: Brightness reversion hoặc Color reversion Hồi màu là hiện tượng giảm độ trắng do sự xuống cấp của bột giấy hoặc giấy trong một khoảng thời gian. Giấy bị hồi màu thường có thành phần bột cơ có chứa lignin, sẽ ngã màu vàng sau một thời gian tiếp xúc với ánh nắng … Đọc tiếp

Độ trắng CIE

Tiếng Anh: CIE Whiteness Độ trắng CIE được sử dụng cho giấy có giá trị tương đương với ngoại quan nhìn bằng mắt thường của giấy, có hoặc không có chất huỳnh quang, khi được quan sát dưới ánh sáng trong nhà. Tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu phản xạ thu được trên toàn bộ … Đọc tiếp

CIE

Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng, còn được gọi là CIE từ tên tiếng Pháp (Commission internationale de l’éclairage), đã xác định sự phân bố công suất quang phổ của một số chất chiếu sáng được chia thành ba loại: vonfram, ánh sáng ban ngày và huỳnh quang.

Độ trắng GE

Tiếng Anh: GE Brightness, đơn vị: %GE Hiệp hội kỹ thuật của ngành công nghiệp giấy và bột giấy (TAPPI) đã cho phép phương pháp T 452 được sử dụng để xác định độ sáng của giấy. Độ sáng TAPPI T 452 thường được gọi là độ sáng GE vì General Electric đã phát minh … Đọc tiếp

Độ trắng D65

Tiếng Anh: D65 brightness, đơn vị: % Hệ thống đo độ sáng D65 (ISO 2470-2) về cơ bản giống như hệ thống độ trắng ISO (ISO 2470-1 ngoại trừ nguồn sáng được chỉ định. Nguồn sáng được sử dụng trong tiêu chuẩn này là nguồn sáng chuẩn D65 của CIE có kích thước huỳnh quang … Đọc tiếp

Độ trắng ISO

Tiếng Anh: ISO brightness, đơn vị: % ISO Hệ thống đo độ trắng giấy ISO, theo định nghĩa của ISO 2470-1 (tương đương TCVN 1865-1) và TAPPI T 525, được sử dụng để xác định độ trắng của giấy trên khắp châu Âu và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tiêu chuẩn này áp … Đọc tiếp

Độ trắng

Tiếng Anh: Brightness Độ trắng được xác định là phần trăm ánh sáng xanh phản chiếu từ bề mặt giấy khi được đo ở bước sóng hiệu dụng cụ thể là 457 nanomet * (với độ rộng của một nửa dải tần 44 nm) Thường có 3 chuẩn đo độ trắng là Độ trắng ISO … Đọc tiếp

Định lượng

Tiếng Anh: grammage, basic weight Định lượng được đo bằng khối lượng của một đơn vị diện tích giấy. Định lượng được biểu thị bằng gam trên mét vuông (g/m2 or gsm). Ngoài ra, định lượng còn sử dụng đơn vị ít phổ biến hơn là lbs/3000 sqft (1 lbs/3000 sqft = 1,628 gsm) Thông … Đọc tiếp

Khả năng hấp thụ

Tiếng Anh: Water abosortion Khả năng hấp thụ hay còn gọi là độ hấp thụ chất lỏng (thường là nước) là một tính chất quan trọng của khăn giấy và các sản phẩm giấy Tissue khác với mục đích lau chất lỏng. Khả năng hấp thụ nước được đo bằng khối lượng nước hấp thụ … Đọc tiếp