pH nước chiết

Tiếng Anh: pH of aqueous extracts pH nước chiết xác định giá trị pH của các chất điện ly được chiết bằng … Đọc thêm

Hồi màu

Tiếng Anh: Brightness reversion hoặc Color reversion Hồi màu là hiện tượng giảm độ trắng do sự xuống cấp của bột giấy … Đọc thêm

Độ trắng CIE

Tiếng Anh: CIE Whiteness Độ trắng CIE được sử dụng cho giấy có giá trị tương đương với ngoại quan nhìn bằng … Đọc thêm

CIE

Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng, còn được gọi là CIE từ tên tiếng Pháp (Commission internationale de l’éclairage), đã xác … Đọc thêm

Độ trắng GE

Tiếng Anh: GE Brightness, đơn vị: %GE Hiệp hội kỹ thuật của ngành công nghiệp giấy và bột giấy (TAPPI) đã cho … Đọc thêm

Độ trắng D65

Tiếng Anh: D65 brightness, đơn vị: % Hệ thống đo độ sáng D65 (ISO 2470-2) về cơ bản giống như hệ thống … Đọc thêm

Độ trắng ISO

Tiếng Anh: ISO brightness, đơn vị: % ISO Hệ thống đo độ trắng giấy ISO, theo định nghĩa của ISO 2470-1 (tương … Đọc thêm

Độ trắng

Tiếng Anh: Brightness Độ trắng được xác định là phần trăm ánh sáng xanh phản chiếu từ bề mặt giấy khi được … Đọc thêm

Định lượng

Tiếng Anh: grammage, basic weight Định lượng được đo bằng khối lượng của một đơn vị diện tích giấy. Định lượng được … Đọc thêm

Khả năng hấp thụ

Tiếng Anh: Water abosortion Khả năng hấp thụ hay còn gọi là độ hấp thụ chất lỏng (thường là nước) là một … Đọc thêm