Toscotec được mua lại bởi Voith Group.

Toscotec thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Voith Group về việc bán lại 90% cổ phần. Alessandro Mennucci, CEO của Toscotec, sẽ giữ quyền sở hữu 10%. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Được thành lập vào năm 1948, Toscotec chuyên thiết kế và sản … Đọc tiếp