Nguồn gốc của các loại tạp chất nhựa dính kết trong bột giấy

Thuật ngữ tạp chất dính được hiểu là những chất dính hoặc chất keo có chứa trong thành phần bột giấy và trong hệ thống sử dụng nước tuần hoàn. Những chất này có thể tích tụ trên các chi tiết của thiết bị và trên mền xeo, lưới xeo, bạc sấy. Các thành phần … Đọc tiếp