Đơn vị đo độ trắng phổ biến là %ISO Brightness và %GE Brightness có gì khác nhau?

Brightness hay Whiteness ? Các thuật ngữ “brightness” và “whiteness” thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng thực tế chúng tham chiếu đến hai khía cạnh khác nhau của vẻ bề ngoài của giấy hoặc các vật liệu khác. “Brightness” tham chiếu đến lượng ánh sáng phản chiếu bởi mẫu giấy, trong khi … Đọc tiếp