Thu hồi năng lượng từ phần sấy máy xeo – công nghệ Turbine giảm áp

Khái niệm về giảm chi phí năng lượng phần sấy máy xeo Ở hầu hết tại phần sấy của máy xeo ngày nay đều có thiết bị thu hồi hơi bốc lên (flash steam) từ bình tách nước ngưng – Thermocompressor (tạm gọi là máy nén nhiệt). Thiết bị này hoạt động hoạt động ở … Đọc tiếp