ANDRITZ cung cấp dây chuyền sản xuất giấy PrimeLine MG rộng nhất thế giới cho Gascogne Papier.

ANDRITZ cung cấp dây chuyền sản xuất giấy PrimeLine MG rộng nhất thế giới cho Gascogne Papier. ANDRITZ nhận đơn đặt hàng từ Gascogne Papier, Pháp để cung cấp dây chuyền sản xuất giấy PrimeLine MG (Machine Glazed) cho nhà máy của Gascogne Papier tại Mimizan, Pháp. Dự kiến máy sẽ được khởi động vào … Đọc tiếp