Tuổi thọ diệu kỳ của Giấy Dó

“Thế giới tự nhiên là tổng thể các mối tương quan nhiều khi mâu thuẫn, đối nghịch với nhau cùng song song tồn tại”. Và hình như trong cái thế giỏi đó thì mọi tiêu chuẩn mà quy ước của con người đều chỉ là tương đối. Ngành Giấy xưa nay vẫn được coi là … Đọc tiếp