Việt Nam gia nhập PEFC: Bước tiến quan trọng trong quản lý rừng bền vững

Việt Nam gia nhập PEFC: Bước tiến quan trọng trong quản lý rừng bền vững Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 50 của PEFC – Tổ chức Chứng nhận Rừng bền vững quốc tế (Programme for the Endorsement of Forest Certification) năm 2019. Đây là một bước tiến quan trọng trong … Đọc tiếp