Việt Nam cam kết chứng nhận rừng và PEFC

Mục tiêu của chúng tôi là tăng đáng kể số ha được chứng nhận tại Việt Nam, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bộ NN & PTNT) cho biết.

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp để giúp đạt được mục tiêu này. Điều này bao gồm mục tiêu thiết lập, quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững 16,2 triệu ha đất lâm nghiệp vào năm 2020 và chứng nhận ít nhất 3 triệu ha vào năm 2030.

Quản lý rừng bền vững là một trọng tâm của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đang ưu tiên quản lý rừng bền vững theo thông lệ quốc tế, nhằm tăng diện tích rừng được chứng nhận vào năm 2030, Thứ trưởng Hà Công Tuấn xác nhận.

Văn phòng mới thành lập sẽ điều phối các hoạt động chứng nhận rừng tại Việt Nam và quản lý hệ thống chứng nhận rừng quốc gia, bao gồm cả việc nộp đơn xin PEFC để chứng thực.

Các hộ sản xuất nhỏ là cốt lõi của chứng nhận tại Việt Nam

“Tôi rất vui mừng về việc thành lập Văn phòng chứng chỉ rừng Việt Nam , và chúng tôi rất mong được Việt Nam trở thành thành viên quốc gia của PEFC”, nhận xét từ Ben Gunneberg, CEO của PEFC quốc tế.

Ben Gunneberg phát biểu tại Hội thảo về Quản lý rừng bền vững và Chứng nhận rừng tại Việt Nam. Ảnh: papnews

Chúng tôi rất vui vì đã có thể hỗ trợ đất nước giải quyết một số thách thức trong ngành lâm nghiệp và hỗ trợ phát triển hệ thống chứng nhận rừng Việt Nam. Thật tuyệt khi thấy rằng hệ thống của Việt Nam sẽ giúp chứng nhận có thể truy cập được đối với các chủ sở hữu và công ty lâm nghiệp nhỏ, đây là một trong những thách thức trong quá khứ.