Độ trắng CIE

Tiếng Anh: CIE Whiteness

Độ trắng CIE được sử dụng cho giấy có giá trị tương đương với ngoại quan nhìn bằng mắt thường của giấy, có hoặc không có chất huỳnh quang, khi được quan sát dưới ánh sáng trong nhà. Tiêu chuẩn dựa trên dữ liệu phản xạ thu được trên toàn bộ khoảng phổ nhìn thấy (VIS), khác với phép đo độ sáng ISO chỉ dược giới hạn ở vùng xanh da trời của VIS

CIE Whiteness được qui định trong ISO 11476, TCVN 11617

Categories: Paper Quality