Độ trắng D65

Tiếng Anh: D65 brightness, đơn vị: %

Hệ thống đo độ sáng D65 (ISO 2470-2) về cơ bản giống như hệ thống độ trắng ISO[1] (ISO 2470-1 ngoại trừ nguồn sáng được chỉ định.

Nguồn sáng được sử dụng trong tiêu chuẩn này là nguồn sáng chuẩn D65 của CIE[2] có kích thước huỳnh quang lớn gấp gần hai lần so với nguồn sáng C của CIE[2] trong TCVN 1865-1 (ISO 2470-1). Do vậy, tiêu chuẩn này phù hợp hơn đối với phép đo sự đóng góp của chất huỳnh quang đến độ trắng[3]. Tuy nhiên, độ trắng[3] D65 không được nhầm với độ trắng ISO[1], là độ trắng[3] xấp xỉ với độ trắng[3] của giấy khi quan sát dưới điều kiện ánh sáng trong nhà.

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Độ trắng ISO ( độ trắng ISO )

Tiếng Anh: ISO brightness, đơn vị: % ISO

Hệ thống đo độ trắng giấy ISO, theo định nghĩa của ISO 2470-1 (tương đương TCVN 1865-1) và TAPPI T 525, được sử dụng để xác định độ trắng của giấy trên khắp châu Âu và ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột giấy, giấy và carton trắng và cận trắng. Phép đo chỉ có thể được thực hiện bằng một thiết bị trong đó mức năng lượng tia cực tím của sự chiếu sáng được điều chỉnh tương ứng với nguồn sáng C của CIE bằng cách sử dụng chuẩn đối chiếu có huỳnh quang.

2. CIE ( CIE )

Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng, còn được gọi là CIE từ tên tiếng Pháp (Commission internationale de l'éclairage), đã xác định sự phân bố công suất quang phổ của một số chất chiếu sáng được chia thành ba loại: vonfram, ánh sáng ban ngày và huỳnh quang.

3. Độ trắng ( độ trắng )

Tiếng Anh: Brightness
Độ trắng được xác định là phần trăm ánh sáng xanh phản chiếu từ bề mặt giấy khi được đo ở bước sóng hiệu dụng cụ thể là 457 nanomet * (với độ rộng của một nửa dải tần 44 nm)
Thường có 3 chuẩn đo độ trắng là Độ trắng ISO (đơn vị % ISO), độ trắng D65 (đơn vị %), độ trắng GE (đơn vị %). Trong đó "độ trắng ISO" được dùng phổ biến hơn cho bột giấy và giấy

-----------------------------------

*Theo dõi đáp ứng đường cong trắc quang trong suốt chu kỳ tẩy bột giấy cho thấy những thay đổi là lớn nhất trong vùng bước sóng ngắn (vùng tím / xanh của phổ khả kiến). Do đó, 457 nanomet đã được xác định là bước sóng thích hợp để đo phản xạ ánh sáng tối ưu để theo dõi độ trắng của bột giấy và giấy

Categories: Paper Quality