Định lượng

Tiếng Anh: grammage, basic weight

Định lượng được đo bằng khối lượng của một đơn vị diện tích giấy. Định lượng được biểu thị bằng gam trên mét vuông (g/m2 or gsm). Ngoài ra, định lượng còn sử dụng đơn vị ít phổ biến hơn là lbs/3000 sqft (1 lbs/3000 sqft = 1,628 gsm)

Thông thường giấy loại giấy khăn lau mặt (Facial) có định lượng nhỏ hơn hoặc bằng 13gsm, giấy Toilet từ 14gsm đến 22gsm, các loại khăn lau như khăn Napkin khăn lau tay (Hand towel), khăn bếp (Kitchen towel) có định lượng cao hơn, có thể có định lượng lên tới 45 gsm.

Đối với giấy carton tùy chủng loại dao động phổ biến từ từ 90 gsm trở lên cho giấy Medium hoặc Testliner, các loại giấy như Chipboard, Core board phổ biến ở định lượng 400-500 gsm.

Tiêu chuẩn áp dụng cho giấy Tissue là tiêu chuẩn ISO 12625-6 hoặc TCVN 8309-6
Tiêu chuẩn áp dụng cho giấy và giấy carton là tiêu chuẩn ISO 536 hoặc TCVN 1270

Advertisements
ECO world technology
Categories: Paper Quality, Tissue