Hồi màu

Tiếng Anh: Brightness reversion hoặc Color reversion

Hồi màu là hiện tượng giảm độ trắng[1] do sự xuống cấp của bột giấy hoặc giấy trong một khoảng thời gian. Giấy bị hồi màu thường có thành phần bột cơ có chứa lignin, sẽ ngã màu vàng sau một thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Độ trắng ( độ trắng )

Tiếng Anh: Brightness
Độ trắng được xác định là phần trăm ánh sáng xanh phản chiếu từ bề mặt giấy khi được đo ở bước sóng hiệu dụng cụ thể là 457 nanomet * (với độ rộng của một nửa dải tần 44 nm)
Thường có 3 chuẩn đo độ trắng là Độ trắng ISO (đơn vị % ISO), độ trắng D65 (đơn vị %), độ trắng GE (đơn vị %). Trong đó "độ trắng ISO" được dùng phổ biến hơn cho bột giấy và giấy

-----------------------------------

*Theo dõi đáp ứng đường cong trắc quang trong suốt chu kỳ tẩy bột giấy cho thấy những thay đổi là lớn nhất trong vùng bước sóng ngắn (vùng tím / xanh của phổ khả kiến). Do đó, 457 nanomet đã được xác định là bước sóng thích hợp để đo phản xạ ánh sáng tối ưu để theo dõi độ trắng của bột giấy và giấy

Categories: Paper Quality