Hồi màu

Tiếng Anh: Brightness reversion hoặc Color reversion

Hồi màu là hiện tượng giảm độ trắng do sự xuống cấp của bột giấy hoặc giấy trong một khoảng thời gian. Giấy bị hồi màu thường có thành phần bột cơ có chứa lignin, sẽ ngã màu vàng sau một thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Categories: Paper Quality