Độ trắng GE

Tiếng Anh: GE Brightness, đơn vị: %GE
Hiệp hội kỹ thuật của ngành công nghiệp giấy và bột giấy (TAPPI) đã cho phép phương pháp T 452 được sử dụng để xác định độ sáng của giấy. Độ sáng TAPPI T 452 thường được gọi là độ sáng GE vì General Electric đã phát minh ra một trong những máy kiểm tra độ sáng giấy đầu tiên trở thành tiêu chuẩn công nghiệp trong nhiều thập kỷ. Thang đo độ sáng GE đã được áp dụng từ những năm 1930.
Độ sáng GE được sử dụng để xác định độ sáng giấy chủ yếu ở Bắc Mỹ.

Thiết bị đo độ trắng GE sử dụng nguồn sáng C của CIE (giống như nguồn sáng của Độ trắng ISO)

Categories: Paper Quality