ECF

Tiếng Anh: Elemental Chlorine freeCông nghệ tẩy trắng ECF sử dụng Oxy, H2O2, và ClO2 để tẩy trắng bột giấy, các phụ … Đọc thêm

TCF

Tiếng Anh: Totally chlorine free TCF là công nghệ tẩy trắng bột giấy hoàn toàn không có clo. Nói cách khác, bột … Đọc thêm

NBKP

Tiếng Anh: Needle bleached kraft pulpNBKP cũng được gọi là BSKP

LBKP

Tiếng Anh: Leaf bleached kraft pulpLBKP cũng được gọi là BHKP

BSKP

Tiếng Anh: Bleached softwood kraft pulp BSKP là bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (tên gọi chung cho tất cả các loại … Đọc thêm

UKP

Tiếng Anh: Unbleached kraft pulpUKP bao gồm tất cả các loại bột kraft gỗ mềm vào gỗ cứng chưa tẩy trắng

BKP

Tiếng Anh: Bleached kraft pulpBKP bao gồm tất cả các loại bột kraft gỗ mềm và gỗ cứng đã tẩy trắng

BCTMP

Tiếng Anh: Bleached chemi-thermomechanical pulp BCTMP là bột hóa nhiệt cơ, được sản xuất chính ở Canada và New Zealand

NMHW

Tiếng Anh: Northern mixed hardwood (kraft) pulp NMHW là bột hỗn hợp gỗ cứng (kraft) phương Bắc. Đôi khi được gọi là … Đọc thêm

SMHW

Tiếng Anh: Southern mixed hardwood (kraft) pulp Bột gỗ cứng hỗn hợp phương Nam (kraft) (được sản xuất độc quyền tại miền … Đọc thêm