ECF

Tiếng Anh: Elemental Chlorine free
Công nghệ tẩy trắng ECF sử dụng Oxy, H2O2, và ClO2 để tẩy trắng bột giấy, các phụ phẩm trong quá trình này không gây hại

Advertisements
ECO world technology
Categories: Raw Material