BSKP

Tiếng Anh: Bleached softwood kraft pulp

BSKP là bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (tên gọi chung cho tất cả các loại cây gỗ mềm như thông, vân sam…)

Advertisements
Categories: Raw Material