Bột Kraft

Sản xuất bằng phương pháp Kraft là công nghệ sản xuất bột thông dụng trên thế giới. Tên gọi xuất phát từ tiếng Đức với nghĩa là “bền”. Đây là cách nấu dăm gỗ thành xơ sợi trong dung dịch kiềm trong nhiều giờ, khi đó các hóa chất phá hủy lignin có trong gỗ. Sau đó lignin hòa tan được tách khỏi xơ sợi xenlulo. Bột Kraft[1] không tẩy trắng có màu nâu, hoặc có thể qua quá trình tẩy trắng gọi là bột kraft[1] tẩy trắng sử dụng cho các loại giấy cần độ trắng[2] cao.

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Bột Kraft ( Bột Kraft )
1

Bột giấy Kraft là loại bột hóa học (được xử lý hóa học), còn gọi là bột giấy sunfat, (phân biệt với bột giấy sunphite). Tên "kraft" có nguồn gốc từ tiếng Đức có nghĩa là "mạnh". Phương pháp này bao gồm nấu (digesting) dăm gỗ trong dung dịch kiềm trong vài giờ trong thời gian hóa chất tấn công lignin trong gỗ. Lignin hòa tan sau đó được loại bỏ để lại các sợi cellulose. Sulphite là một quy trình sản xuất cũ và lỗi thời, và hầu hết bột giấy hóa học ngày nay được sản xuất thông qua quy trình sản xuất sunfat.

Bột giấy hóa học có thể được phân loại thành tẩy trắng và không tẩy trắng. Bột giấy không tẩy trắng có màu nâu sẫm, vì vậy trước khi nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng làm giấy, nó phải trải qua một loạt các quy trình tẩy trắng.

2 Sản xuất bằng phương pháp Kraft là công nghệ sản xuất bột thông dụng trên thế giới. Tên gọi xuất phát từ tiếng Đức với nghĩa là "bền". Đây là cách nấu dăm gỗ thành xơ sợi trong dung dịch kiềm trong nhiều giờ, khi đó các hóa chất phá hủy lignin có trong gỗ. Sau đó lignin hòa tan được tách khỏi xơ sợi xenlulo. Bột Kraft không tẩy trắng có màu nâu, hoặc có thể qua quá trình tẩy trắng gọi là bột kraft tẩy trắng sử dụng cho các loại giấy cần độ trắng cao.
2. Độ trắng ( độ trắng )

Tiếng Anh: Brightness
Độ trắng được xác định là phần trăm ánh sáng xanh phản chiếu từ bề mặt giấy khi được đo ở bước sóng hiệu dụng cụ thể là 457 nanomet * (với độ rộng của một nửa dải tần 44 nm)
Thường có 3 chuẩn đo độ trắng là Độ trắng ISO (đơn vị % ISO), độ trắng D65 (đơn vị %), độ trắng GE (đơn vị %). Trong đó "độ trắng ISO" được dùng phổ biến hơn cho bột giấy và giấy

-----------------------------------

*Theo dõi đáp ứng đường cong trắc quang trong suốt chu kỳ tẩy bột giấy cho thấy những thay đổi là lớn nhất trong vùng bước sóng ngắn (vùng tím / xanh của phổ khả kiến). Do đó, 457 nanomet đã được xác định là bước sóng thích hợp để đo phản xạ ánh sáng tối ưu để theo dõi độ trắng của bột giấy và giấy

Categories: Raw Material