BEKP

Tiếng Anh: Bleached eucalyptus kraft pulp

BEKP là bột giấy bạch đàn tẩy trắng hay bột kraft bạch đàn tẩy trắng. BEKP được sản xuất chủ yếu ở Nam Mỹ. Một số cũng được sản xuất ở Na Uy, Indonesia và Thái Lan).
Bạch đàn là một loại gỗ cứng (hard wood), xơ sợi ngắn, mềm và xốp. Bột tẩy trắng của loại này được sử dụng nhiều trong sản xuất giấy Tissue với tính chất mềm mại

Categories: Raw Material