BHKP

Tiếng Anh: Bleached hardwood kraft pulp
BHKP là bột giấy kraft[1] gỗ cứng tẩy trắng, tên chung của các loại như BEKP[2], birch[3], SMHW[4], NMHW[5]

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. giấy kraft.

Giấy làm từ bột Kraft tẩy trắng hoặc không tẩy trắng. Đó là một loại giấy khá bền chủ yếu dùng để làm bao bị hoặc để bao gói

2. BEKP ( BEKP )

Tiếng Anh: Bleached eucalyptus kraft pulp

BEKP là bột giấy bạch đàn tẩy trắng hay bột kraft bạch đàn tẩy trắng. BEKP được sản xuất chủ yếu ở Nam Mỹ. Một số cũng được sản xuất ở Na Uy, Indonesia và Thái Lan).
Bạch đàn là một loại gỗ cứng (hard wood), xơ sợi ngắn, mềm và xốp. Bột tẩy trắng của loại này được sử dụng nhiều trong sản xuất giấy Tissue với tính chất mềm mại

3. birch.

Bột giấy bạch dương tẩy trắng. Birch là loại gỗ cứng chính được sản xuất tại các quốc gia Bắc Âu. Một số cũng được sản xuất tại Canada, mặc dù với mục đích thống kê bạch dương Canada được phân loại là gỗ cứng hỗn hợp phía bắc - NMHW.

4. SMHW ( SMHW )

Tiếng Anh: Southern mixed hardwood (kraft) pulp

Bột gỗ cứng hỗn hợp phương Nam (kraft) (được sản xuất độc quyền tại miền Nam Hoa Kỳ)

5. NMHW ( NMHW )

Tiếng Anh: Northern mixed hardwood (kraft) pulp

NMHW là bột hỗn hợp gỗ cứng (kraft) phương Bắc. Đôi khi được gọi là NBHK, kraft gỗ cứng tẩy trắng phương bắc.

Categories: Raw Material