TCF

Tiếng Anh: Totally chlorine free

TCF là công nghệ tẩy trắng bột giấy hoàn toàn không có clo. Nói cách khác, bột giấy tẩy trắng TCF không sử dụng bất kỳ hợp chất hóa học clo hoặc nguyên tố clo, nên không gây hại.

Advertisements
ECO world technology
Categories: Raw Material