OCC

Tiếng Anh: Old Corrugated Containers

OCC là nguyên liệu giấy tái chế từ thùng carton cũ trong sản xuất giấy carton, được phân loại:

Chính phẩm (Grade specified): bao gồm giấy làm thùng carton sóng có lớp mặt là giấy testliner, kraft hoặc là giấy làm từ sợi đay (jute)

Giấy khác loại (Outthrow): ống nòng, giấy bìa cứng, giấy carton tráng PE một mặt…, giấy văn phòng trắng hoặc màu, giấy tráng phấn, sách, báo, tạp chí, catalogue…

Chất cấm (Prohibitive material): Tạp chất không mong muốn lẫn vào gồm bụi, đất, cát, dây buộc, hóa chất, nấm mốc, côn trùng, đinh ghim, nylon, keo dán…Ngoài ra thành phần không được phép lẫn vào giấy nguyên liệu gồm chất thải nguy hại, giấy bị cháy dỡ, giấy không tan, giấy không thấm nước, giấy tráng PE 2 mặt, giấy sáp, giấy carton … theo qui định QCVN 33:2018/BTNMT

Note: xuất xứ nguyên liệu thường thêm chữ cái trước OCC, ví dụ trong nước là LOCC (Local OCC), AOCC[1] (American OCC), JOCC (Japan OCC), COCC (China OCC)…”

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. AOCC ( AOCC )

American Old corrugated containers

Giấy tái chế từ hòm hộp các tông cũ của Mỹ

Categories: Raw Material