Boil-out

tẩy cặn – mục đích của chất tẩy cặn là loại bỏ cặn như nhựa cây, xơ sợi, chất khoáng và chất nhầy khỏi những bề mặt ướt của máy xeo trong quá trình ngừng máy. Từ “boil-out” không liên quan đến “đang sôi”, trừ việc nhiệt độ trong máy xeo thường tăng lên khi … Đọc tiếp