DAF

DAF (Dissolved air floatation) là quá trình loại bỏ chất rắn lơ lửng, dầu và các chất gây ô nhiễm khác thông qua việc sử dụng tuyển nổi bong bóng khí.

  • Không khí được hòa tan dưới áp suất trong chất lỏng sạch và được bơm vào dòng nước vào DAF. Áp suất không khí được giải phóng và kết hợp với chất lỏng, trở nên siêu bão hòa với bọt khí có kích thước micron.
  • Các vật liệu lơ lửng gắn vào các bọt khí có kích thước micron anion, do đó nâng các hạt lơ lửng lên trên bề mặt chất lỏng và tạo thành một lớp bùn nổi được loại bỏ bằng gàu vớt

Advertisements
ECO world technology
Categories: Water treatment