ASA

Alkenyl Succinic Anhydride (ASA)
Được sử dụng để gia keo nội bộ (phần ướt máy xeo). Loại keo tổng hợp được sản xuất vào năm 1974. Loại keo này cho chi phí gia keo rẻ hơn tuy nhiên phải đầu tư thiết bị ban đầu lớn tại nhà máy để điều chế (nhũ hóa)

Advertisements
ECO world technology