AKD

Keo AKD (Alkyl Ketene Dimer ): loại keo tổng hợp được sản xuất đầu tiên vào năm 1953. Đây là chất gia keo nội bộ thông dụng thứ hai sau Rosin với đặc tính dễ sử dụng, giá rẻ và sử dụng được hiệu quả trong môi trường kiềm.

Advertisements
ECO world technology