Giấy MG

Giấy MG không phủ bề mặt (Uncoated MG paper) có nhiều ứng dụng khác nhau trong ngành công nghiệp bao bì và in ấn.