Độ nén vòng của giấ...
 
Notifications
Clear all

Độ nén vòng của giấy Medium - Xem xét các yếu tố ảnh hưởng  


andreabell97441
Posts: 21
(@andreabell97441)
Eminent Member
Joined: 3 tháng ago

Khi độ nén vòng của giấy Medium không đạt yêu cầu hoặc đột ngột bị giảm sút, nhà máy có thể xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu này như sau:

1.Tính chất nguyên liệu:

Bột từ OCC Âu - Mỹ tốt hơn, có thể tăng tỉ lệ bột OCC, giảm các thành phần bột khác có chất lượng không cao.

2.Độ nghiền bột:

Có thể giảm nghiền cắt ngắn bột để giữ lượng xơ sợi dài, hoặc ưu tiên nghiền phân tơ chổi hoá.

3.Nồng độ bột lên lưới:

Cần duy trì ổn định, bột thoát nước đạt yêu cầu và tạo hình đồng đều.

4.Độ bảo lưu xơ sợi:

Nếu băng giấy bảo lưu quá nhiều thành phần mịn không tạo liên kết với xơ sợi cũng giảm liên kết nội bộ của băng giấy.

5.Hoá chất sử dụng:

Điều chỉnh mức dùng chất tăng bền khô, tinh bột ép keo bề mặt. Cần kiểm tra lượng bột độn, chất phá bọt,…xem có quá cao hay không.

6.Độ ẩm giấy thành phẩm:

Nên duy trì độ ẩm trong phạm vi yêu cầu, tránh quá cao hoặc quá thấp. Giấy thành phẩm nên được bao gói cẩn thận tránh bị hút ẩm.

* Tuỳ theo điều kiện và yêu cầu đặc thù của từng nhà máy giấy để đưa ra các phương án phù hợp, và nên cập nhật vào dữ liệu đào tạo cho anh em vận hành.

Share: