Activity
 
Notifications
Clear all
quark
quark
Group: Registered
Joined: 2020-01-05
Active Member
1
Chào ae,“Trong quá trình tháo và thay lồng sàng thì em có th...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
phân biệt sàng nội lưu / sàng ngoại lưu

In forum Thông tin chung

2 tháng ago
Mình không biết nhiều về công tác này, phần chuyên môn sẽ nh...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Theo mình bạn cần liên hệ nhà cung cấp giấy và nhà cung cấp ...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Chào ae, tiếp theo ý kiến “Hơi áp suất thấp, trung bình, cao...

In forum Thông tin chung

2 tháng ago
Giấy bị móp ở đầu cuộn

In forum Case study

2 tháng ago
Lô ép chân không bị vỡ bạc đạn

In forum Case study

2 tháng ago
Biên giấy không bắt được qua lô pick up

In forum Case study

2 tháng ago
Lưới xeo bị xếp li

In forum Case study

2 tháng ago
Giấy bị nhăn trước gia keo

In forum Case study

2 tháng ago
Chào bạn,“Cty em chuẩn bị lắp lô sấy chân không”…Nhà Cung Cấ...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Wel-com bạn Duy quay lại với forum,“Tại sao nhiều máy xeo có...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Chào ae,“Vậy so sánh giữa tình bột nấu có Ca2+ và k có Ca2+ ...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
“Hóa chất mới này được thêm vào hơi đầu các lô sấy. Cơ chế l...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Chào bạn,Góp ý với bạn như bài viết sau, @ae vui lòng góp ý ...

In forum Hỏi đáp về kỹ thuật

2 tháng ago
Page 1 / 2
Share: